#


Çözelim Kanka Kullanım Sözleşmesi Taraflar

Tanımlar Bu sözleşmede:

1. 360 Eğitim: 360 Eğitim Danışmanlık tic. Ltd.
2. Çözelim Kanka Hizmeti: cozelimkanka.com adlı web sitesi, ve Çözelim Kanka mobil uygulamaları dahil olmak üzere 360 Eğitim tarafından sunulan herhangi bir uygulama, içerik, hizmetini,
3. Kullanıcı: Çözelim Kanka Hizmetinden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişileri,
4. Eğitmen: Kullanıcılar tarafından gönerilen soruları cevaplayanları,
5. Hesap: Çözelim Kanka Hizmetinde paylaşılan her türlü bilgi ile oluşturulan Kullanıcı hesabını,
6. İçerik: Kullanıcıların Çözelim Kanka Hizmetine gönderdiği veya Çözelim Kanka Hizmetinde paylaştığı ve/veya gösterdiği tüm veriler, metinler, dosyalar, bilgiler, kullanıcı adları, görseller, grafikler, fotoğraflar, hesap bilgileri, ses ve video klipleri, sesler, müzik eserleri, özgün çalışmalar, uygulamalar, bağlantılar ve diğer içerik ve malzemeleri,
7. 360 Eğitim Tarafları: 360 Eğitim çalışanları, müdürleri, görevlileri veya temsilcilerini ifade eder.

Giriş

1. Çözelim Kanka Hizmetini kullanmak için işbu Sözleşme hüküm ve şartlarının Kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmesi gerekmektedir. Çözelim Kanka Hizmetine eriştiğinizde ve/veya kullandığınızda, nasıl eriştiğinize bakılmaksızın, bu Sözleşmeye tabi olduğunuzu kabul edersiniz. Bu Sözleşmeye tabi olmayı kabul etmiyorsanız, Çözelim Kanka Hizmetine erişmemeniz ve Çözelim Kanka Hizmetini kullanmamanız gerekmektedir.
2. Kullanıcı, Sözleşme’yi kabul ettiğinde sözleşme yürürlüğe girer ve Çözelim Kanka Hizmetine erişime ve kullanmaya yetkili olduğunu, hizmetlere erişimde, hizmetlerin seçiminde ve kullanımında her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Kullanıcı 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, tüzel kişi Kullanıcı ise, bu Sözleşme’nin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler.
4. Kullanıcı 18 yaşından küçük olması halinde Çözelim Kanka Hizmetinden velisinin onayı ve vasıtasıyla faydalanabileceğini kabul eder.
5. Çözelim Kanka dijital bir pazaryeridir. Çözelim Kanka Hizmeti, Çözelim Kanka pazaryerine erişim sağlanmasından ve kullanılmasından ibarettir.
6. Kullanıcılar aldıkları hizmet karşılığını satın aldıkları paketten düşülmesi kaydıyla Çözelim Kanka ’a soru başına ücret veya Çözelim Kanka ’a haftalık veya aylık abonelik ücreti öder.
7. Çözelim Kanka Hizmeti, test soruları çözümünü düzenlemek ve planlamak için Eğitmenler ile Çözelim Kanka arasındaki anlaşma altında, Kullanıcılara mobil uygulamalar veya web siteleri aracılığıyla sunulur.
8. 360 Eğitim, Kullanıcıya, işbu Sözleşmeyi kabul etmesi ile beraber Çözelim Kanka Hizmetine erişim sağlamaktadır ve Çözelim Kanka Hizmetine erişim bu Sözleşmedeki hüküm ve şartlara uyulmasına bağlıdır.
9. 360 Eğitim, işbu Sözleşmeyi zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme (“Güncellenmiş Koşullar“) hakkına sahiptir. Söz konusu değişikliklerin, yasal veya idari nedenlerle derhal yürürlüğe sokulması gerektiği haller dışında, 360 Eğitim, mümkün olduğunca, Güncellenmiş Koşullar yürürlüğe girmeden makul bir süre önce Kullanıcılara bildirimde bulunur.
10. Güncellenmiş Koşullar, Çözelim Kanka Hizmetinde yayınlayarak Kullanacılara bildirilebileceğini ve Güncellenmiş Koşulların yürürlüğe girdiği tarihten sonra Çözelim Kanka Hizmetinin kullanılmasının (veya makul olarak belirtilen başka bir davranışta bulunulmasının) Güncellenmiş Koşulların kabul edildiği anlamına geleceğini Kullanıcı kabul eder. Bu yüzden, Çözelim Kanka Hizmetini kullanmadan önce işbu Sözleşmeyi ve tüm Güncellenmiş Koşulları gözden geçirmek Kullanıcının sorunluluğunuzdadır. Güncellenmiş Koşullar, yayınlandığı tarihte veya Güncellenmiş Koşullar’da belirtilen daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girer ve o tarih itibariyle Çözelim Kanka Hizmeti Güncellenmiş Koşulları da Kullanıcıların kullanımını için geçerli olur. Güncellenmiş Koşullarda ortaya çıkan anlaşmazlıklar, işbu Sözleşmeye tabi olacaktır.

Hesap Bilgilerinin Doğruluğu ve Güncel Tutulması İle İlgili Kullanıcının Sorumluluğu

11. Çözelim Kanka Hizmetinde Kullanıcı tarafından paylaşılan her türlü bilgi ile oluşturulan Hesap aracılığıyla gerçekleşen her tür hareketin sorumluluğu Kullanıcıya aittir.
12. 360 Eğitim, Kullanıcının kendisinden başka herhangi biri adına Hesap oluşturmasını yasaklar ve Kullanıcı da oluşturmayacağını kabul eder. Ayrıca, Çözelim Kanka Hizmetine kayıt olurken, Hesap oluştururken ve takip eden diğer zamanlarda Kullanıcı, verdiği veya vereceği tüm bilgilerin gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bilgilerin doğru ve gerçek kalmaları için değişiklikleri gecikmeksizin güncelleyeceğini taahhüt eder.
13. Kullanıcı, Hesabında gerçekleşen veya Hesabı üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerden sorumludur ve Hesabını, Hesaptaki iletişim bilgileri de dâhil tüm bilgilerini her zaman güvenli ve gizli tutacağını kabul eder.
14. Kullanıcı doğru, tam ve güncel Hesap bilgileri sağlamaması halinde, Kullanıcının Çözelim Kanka Hizmetine erişimi ve Çözelim Kanka Hizmetini kullanımını engellenebilir veya 360 Eğitim akdedilmiş olan her türlü sözleşmeyi (işbu Sözleşme dahil) feshedebilir.
15. Kullanıcı, telefon numarasının değişmesi veya telefon hattının kapatılması durumunda, gönderilen mesajların doğru kişiye ulaşabilmesi için Hesap bilgilerini gecikmeksizin güncelleyeceğini taahhüt eder. Güncellenmeyen telefon numarasına gönderilen mesajların yanlış kişiye gitmesi halinde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

Cayma Hakkı:

16. Çözelim Kanka Hizmeti kapsamında internet sitesi üzerinden satın alınan her türlü aylık/haftalık veya özel olarak koşulları belirlenmiş farklı zaman dilimlerini kapsayan üyelik paketlerinin iptali mümkündür. Üyelik paketi hiç kullanılmadığı takdirde 14 gün içerisinde iptali istenerek paket ücretinin tamamı Kullanıcıya iade edilir. Paket dahilinde eğer herhangi bir soru sorulmuş ise üyelik kullanımı mevcut olup üyelik ücretinin iadesi yapılmaz. 14 gün geçtikten sonra yapılan üyelik iade talepleri geçersizdir.
17. Çözelim Kanka Hizmeti kapsamında internet sitesi üzerinden satın alınan bir abonelik paketinin sonlandırılması mümkündür. Abonelik paketi, talep alındığı gün sonlandırılır, geçerli olduğu tarihe kadar kalan kullanım hakları devam eder ve iptal isteğini takip eden ayda otomatik ödeme gerçekleştirilmez
18. Apple App Store veya Google Play gibi platform kullanılarak yapılan her türlü paket satın alma iptallerinde veya abonelik sonlandırmalarında, iptal başvurusu veya abonelik sonlandırma Apple’a veya Google’a yapılır. Bu başvurularda Apple ve Google’ın iptal koşulları ve kuralları geçerli olacaktır. Bu iptal veya abonelik sonlandırma başvurularında 360 Eğitim’in hiçbir sorumluluğu yoktur.
19. İadeler satın alma yapılırken kullanılan ödeme yöntemine göre yapılır. İade işlemi 360 Eğitim tarafından yapıldıktan sonra ilgili ödeme sistemi sağlayıcısı tarafından işleme alınması zaman alabilir. 360 Eğitim bu gecikmelerde sorumluluk kabul etmez.

Hesap Kullanımı İle İlgili Kurallar

20. Çözelim Kanka tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, Kullanıcı sadece bir Hesaba sahip olabilir.
21. Çözelim Kanka tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, hizmetler münferiden Kullanıcının kendi kullanımı için geçerlidir.
22. Kullanıcı, diğer Kullanıcıların giriş bilgilerini istemeyeceğini, toplamayacağını ve kullanmayacağını kabul eder.
23. Çözelim Kanka Hizmetine girilmesini sağlayan doğrulama kodunun gizli tutulması Kullanıcının sorumluluğundadır.
24. Kullanıcı, Çözelim Kanka Hizmetine ilişkin hiçbir yazılım veya içeriği değiştiremez, uyarlayamaz ve kopyalayamaz. Kullanıcı, herhangi bir başka internet sitesinin veya uygulamanın, Çözelim Kanka Hizmetiyle veya 360 Eğitim’le ilişkili olduğuna dair yanlış izlenim verecek şekilde davranamaz, içerik oluşturamaz ve var olan içerikleri değiştiremez.
25. Kullanıcı, solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarmak dahil, Çözelim Kanka Hizmetini, sunucularını veya Çözelim Kanka Hizmetine bağlı ağları engelleyemez veya kesintiye uğratamaz. Kullanıcı, Çözelim Kanka sayfalarının kullanıcıların tarayıcılarında veya cihazlarında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez.
26. Kullanıcı, otomatik cihaz, kod, bot, örümcek, böcek veya kazıyıcı kullanmak dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Çözelim Kanka Hizmetinde yetkisiz yöntemlerle hesap oluşturamaz.
27. Kullanıcı, başka bir Kullanıcının Çözelim Kanka Hizmetini kullanmasını kısıtlamaya çalışmayacağını ve bu Sözleşmenin veya diğer 360 Eğitim koşullarının ihlal edilmesini teşvik etmeyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı, başka bir Kullanıcı veya üçüncü bir kişi tarafından bu Sözleşmenin veya diğer 360 Eğitim koşullarının ihlal edildiğini öğrendiğinde derhal 360 Eğitim’i bilgilendireceğini kabul eder. Kullanıcı, söz konusu üçüncü kişilerin ihlaline olanak sağlaması ve/veya ihlalden haberdar olduktan sonra 360 Eğitim’e haber vermemesi halinde ihlale iştirak etmiş sayılır.
28. Kullanıcılar tarafından gönderilen sorulara çözüm sunan Eğitmenler; öğretmen, üniversite öğrencisi veya 360 Eğitim’in değerlendirme kriterlerini karşılayan herhangi bir şahıs olabilir.
29. Kullanıcının Hesabı üzerinden ilettiği sorular, her gün 9:00 ve 23:00 saatleri arasında çözüm için işleme alınır. Bu saatler dışında gelen sorulara, eğitmen ağının erişilebilir olmasına bağlı olarak çözüm sunulabilir. Eğer 23:00 ve 9:00 arasında bir çözüm sunulamamışsa bir sonraki gün çözüm için işleme alınır.
30. 360 Eğitim, Kullanıcılara en kısa sürede kaliteli çözüm sunan bir hizmeti amaçlamakla beraber, standart sorularda Kullanıcılar tarafından gönderilen soruların ne kadar sürede çözüleceğiyle ilgili bir teminatta bulunmaz.
31. Eğer sorulan sorunun cevabı yanlış verildiyse bu durumda öğrenci Hesaptan söz konusu soru için düşülen soru hakkının Hesaba iade edilmesini talep edebilir ve söz konusu yanlış cevaplanan sorunun doğru cevabı Kullanıcıya ücretsiz olarak iletilir. Kullanıcı ilettiği bir sorunun yanlış çözüldüğünü düşünmesi halinde, bildirim ve ücret iadesi istemleri için uygulamada çözümün yanlış olduğunu raporlayabilir veya destek@Çözelim Kanka app.com’a e-posta atabilir.
32. Kullanıcının herhangi bir şekilde Çözelim Kanka Hizmeti uygulamaları ve/veya internet sitesi üzerinden ve diğer başka bir yöntemle kendi iletişim bilgilerini (telefon numarası, e-posta adresi, sosyal ağ kullanıcı adı gibi) paylaşması yasaktır. Ayrıca, Kullanıcı diğer Kullanıcıların iletişim bilgilerini de, gerek Çözelim Kanka Hizmeti üzerinden gerekse diğer başka bir yöntemle istemeceğini veya başka herhangi bir şekilde elde etmeye çalışmayacağını taahhüt eder.
33. Kullanıcının telefon numarasını ve telefonunu birlikte değiştirmesi durumunda eski Hesabına kayıtlı e-posta adresine gönderilecek olan mesaj üzerinden Kullanıcı, eski hesabını yeni hesabına taşıyabilir.
34. Belli abonelik paketlerinde sunulan Rehberlik hizmeti, yine pazaryeri modeliyle işlemekte olup, 360 Eğitim sunulan öneri ve içeriklerle ilgili sorumluluk kabul etmemektedir.

İçerik İle İlgili Kullanıcının Sorumluluğu

35. Kullanıcı tarafından Çözelim Kanka Hizmetine gönderilen içeriklerden tamamen Kullanıcı sorumludur.
36. Kullanıcı, Çözelim Kanka Hizmeti aracılığıyla alakasız, şiddet, çıplaklık, kısmen çıplaklık içeren, ayrımcı, yasalara aykırı, ihlal edici, pornografik veya müstehcen fotoğraflar ya da başka İçerikler yüklemeyeceğini taahhüt eder.
37. Kullanıcı, Eğitmen, kurum, kuruluş ve kişilere hakaret etmeyeceğini, zorbalıkta bulunmayacağını, rahatsız edici davranışlarda bulunmayacağını, suistimal, taciz, tehdit veya taklit etmeyeceğini, korkutmayacağını ve Çözelim Kanka Hizmeti aracılığıyla kendisine veya başka herhangi birine ait gizli bilgileri (kredi kartı bilgileri, sosyal güvenlik veya diğer ulusal kimlik numaraları, halka açık olmayan telefon numaraları veya halka açık olmayan e-posta adresleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) paylaşmayacağını taahhüt eder.
38. Kullanıcı, soru dışı bir içerik göndermesi durumunda ortada bir soru olmadığı için çözüm dönülmeyecek olacağını, Eğitmenin zamanını almasından ötürü hizmet karşılığı ücretin Hesabından düşüleceğini kabul eder.
39. Kullanıcı, Çözelim Kanka Hizmetini hiçbir yasa dışı veya yetkisiz amaçla kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, Çözelim Kanka Hizmetini kullanırken ve İçerik paylaşırken, telif hakkı yasaları dâhil, ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve düzenlemelere uymayı kabul eder.
40. Çözelim Kanka Hizmetindeki İçerikler otomatik yöntemlerle taranamaz, çekilemez, ön belleğe alınamaz veya başka bir şekilde (360 Eğitim’in açık izniyle bir arama motoru tarafından kullanılan standart arama motoru protokollerinin veya teknolojilerinin bulması haricinde) erişilemez.
41. 360 Eğitim, Çözelim Kanka Hizmetinde veya Çözelim Kanka Hizmeti aracılığıyla Kullanıcılar tarafından paylaşılan İçeriklerin mülkiyetini almaz. Bunun yerine, Kullanıcı, Gizlilik İlkelerinde bulunan ve 3. bölüm (“Bilgilerinizin Paylaşılması”), 4. bölüm (“Bilgilerinizi Nasıl Depoluyoruz”) ve 5. bölüm (“Bilgileriniz Hakkındaki Seçimleriniz”) dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Çözelim Kanka Hizmetinin Gizlilik İlkesine tabi olmak üzere, Çözelim Kanka Hizmeti üzerinde veya aracılığıyla paylaştığı İçeriklerin kullanımı için 360 Eğitim’e işbu belgeyle münhasır olmayan, bedeli tamamen ödenmiş ve telifsiz, devredilebilir, alt lisans atanabilir, uluslararası bir lisans tahsis eder.
42. Bu durumda Kullanıcı: (i) Çözelim Kanka Hizmetinde veya Çözelim Kanka Hizmeti aracılığıyla paylaştığı İçeriklerin sahibi olduğunu veya işbu Sözleşmede belirtilen hakları ve lisansları verme hakkına sahip olduğunu; (ii) Çözelim Kanka Hizmetinde ve Çözelim Kanka Hizmeti aracılığıyla İçeriklerin paylaşılmasının ve kullanılmasının, gizlilik hakları, kişilik hakları, telif hakları, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir üçüncü tarafın haklarını irtikâp veya ihlal etmeyeceğini; (iii) Çözelim Kanka Hizmetinde veya Çözelim Kanka Hizmeti aracılığıyla paylaştığı İçerikler yüzünden ödenmesi gereken her tür telif ücretini, harçları ve diğer her tür bedeli ödemeyi kabul ettiğini ve (iv) bulunduğu yargı bölgesinde işbu Sözleşmeyi kabul etmek için yasal hak ve yetkiye sahip olduğunu beyan ve kabul eder.
43. Kullanıcı, bir İçerik veya bilgi paylaştığında, 360 Eğitim’e ve soruyu çözecek Eğitmenlere uygulamanın ilerideki diğer hizmetlerinde kullanımı için erişim ve kullanım izni vermiş olur.
44. Soru Kütüphanesi’nde görülen içeriklerin doğruluğu, sınıflandırması , kalitesi ve önerilen zorluk seviyesi Kullanıcı ve Eğitmen’in sorumluluğunda olup 360 Eğitim hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
45. Çözelim Kanka Hizmetinin bir bölümü reklam gelirleriyle desteklenebilir ve Çözelim Kanka Hizmetinde reklamlar ve tanıtımlar gösterilebilir. Kullanıcı, 360 Eğitim’in bu tür reklam ve tanıtımları Çözelim Kanka Hizmetine veya İçeriklere, İçeriklerin yanına veya İçeriklerle birlikte yerleştirebileceğini işbu belgede kabul eder. Bu tür reklam ve tanıtımların şekli, üslubu ve kapsamı bildirimsiz değiştirilebilir.
46. Kullanıcı, Çözelim Kanka Hizmetinde paylaşılan İçeriklerden 360 Eğitim’in sorumlu olmadığını kabul eder. 360 Eğitim’in herhangi bir İçeriği önceden tarama, izleme, düzenleme veya kaldırmaya dair herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İçeriklerin işbu Sözleşmeyi ihlal etmesi halinde, söz konusu İçeriklerin yasal sorumluluğu Kullanıcıya aittir.
47. Çözelim Kanka Hizmetinin Gizlilik İlkelerinde aksi belirtilmediği sürece, Kullanıcı ile 360 Eğitim arasındaki hiçbir İçerik gizli ve tescilli olmayacaktır. Kullanıcının paylaştığı İçeriklerin kullanımı veya ifşası nedeniyle 360 Eğitim hiçbir şekilde yükümlü olmayaktır ve bunların kullanılması, paylaşılması veya paylaşılmaması nedeniyle 360 Eğitim’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı, 360 Eğitim’le ilişkisinin gizli, güvene dayalı veya başka bir şekilde özel bir ilişki olmadığını ve herhangi bir İçerik göndermeye karar vermesinin, İçeriklere ilişkin olması dâhil, 360 Eğitim’i üçüncü kişilerden veya genel halka dâhil olan insanlarınkinden farklı bir konuma yerleştirmediğini kabul eder ve onaylar. İçeriklerin hiçbir bölümü 360 Eğitim tarafından hiçbir güvenlik yükümlülüğüne tabi olmayacaktır ve 360 Eğitim İçeriklerin hiçbir kullanımı veya ifşası için yükümlü olmayacaktır.

360 Eğitim İçerikleri ve Telif Hakları

48. Çözelim Kanka Hizmeti’ne ilişkin veya bununla ilgili yazılımlar üzerindeki her türlü hak ve lisans 360 Eğitim’e ait olup, Kullanıcıya Çözelim Kanka Hizmetine giriş sağlanması, hiçbir şekilde lisans verildiği anlamına gelmez. İşbu Sözleşme veya 360 Eğitim ile Kullanıcı arasındaki hiçbir diğer sözleşme tahtında Kullanıcıya lisans verildiği anlamına gelebilecek bir hüküm bulunmadığı taraflarca kabul edilmiştir.
49. Çözelim Kanka Hizmetinde, 360 Eğitim’e ait veya 360 Eğitim tarafından lisanslı olan içerikler bulunabilir (“360 Eğitim İçerikleri“). 360 Eğitim İçerikleri telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır ve diğer yasalar tarafından korunur ve Kullanıcı ile 360 Eğitim arasında, 360 Eğitim İçeriklerinin ve Çözelim Kanka Hizmetinin tüm hakları 360 Eğitim’e aittir. Kullanıcı, 360 Eğitim İçeriklerine dâhil olan veya eşlik eden hiçbir telif hakkı, ticari marka, hizmet markası veya diğer mülkiyet hakları bildirilerini kaldırmayacak, değiştirmeyecek veya gizlemeyecek ve 360 Eğitim İçeriklerini yeniden kopyalamayacak, değiştirmeyecek, uyarlamayacak, türevlerini oluşturmayacak, çalmayacak/oynatmayacak, görüntülemeyecek, yayınlamayacak, dağıtmayacak, aktarmayacak, satmayacak, lisansını tahsis etmeyecek ve başka bir şekilde istismar etmeyecektir.
50. Çözelim Kanka adı ve logosu 360 Eğitim’in ticari markalarıdır ve 360 Eğitim’den önceden yazılı izin alınmadan tamamen veya kısmen kopyalanamaz, taklit edilemez ve kullanılamaz. Ayrıca, tüm sayfa başlıkları, özel grafikler, düğme simgeleri ve kodlar 360 Eğitim’in hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari takdim şekilleridir ve önceden 360 Eğitim’den yazılı izin alınmadan tamamen veya kısmen kopyalanamaz, taklit edilemez ve kullanılamaz.
51. Bir açık kaynak lisansı altında açıkça izin verilmediği veya açık yazılı izin verilmediği takdirde, Kullanıcı, 360 Eğitim yazılımını değiştiremez, türevlerini oluşturamaz, kaynak koda dönüştüremez veya bir başka şekilde kaynak kod çekmeye çalışamaz.
52. Kullanıcı, tek başına yazılım ürünü, uygulama veya tarayıcı eklentisi gibi 360 Eğitim yazılımlarını indirir veya kullanırsa, zaman zaman yazılımı iyileştirmek, yükseltmek ve daha fazla geliştirmek için yazılım tarafından yükseltmeler, güncellemeler ve ek özellikler indireceğini ve bunları yükleyeceğini kabul eder.
53. 360 Eğitim, özellikle talep ettiği ve bazı özel koşul, şart ve gereksinimlerin geçerli olabileceği içerikler, bilgiler, fikirler, öneriler veya diğer malzemeler dışında hiçbir içeriği, bilgiyi, fikri, öneriyi veya diğer malzemeyi kabul etmez veya dikkate almaz. Bunun nedeni, fikirlerin 360 Eğitim’in bağımsız olarak geliştirdiği veya geliştirmekte olduğu fikirlere benzer olması halinde herhangi bir yanlış anlaşılma olmasını önlemektir. Bu nedenle, 360 Eğitim talep edilmemiş malzemeleri veya fikirleri kabul etmemektedir ve bu şekilde aktarılan malzeme veya fikirler için sorumluluk almaz. Bu ilkeye rağmen Kullanıcı, 360 Eğitim’e içerik, bilgi, fikir, öneri veya başka malzemeler göndermesi halinde, 360 Eğitim’in bu tür içerik, bilgi, fikir, öneri veya diğer malzemeleri, ürün ve hizmet geliştirme ve pazarlama dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir amaç doğrultusunda Kullanıcıya karşı hiçbir yükümlülüğü olmadan ve herhangi bir ödeme yapmadan kullanmakta serbest olduğunu kabul eder.

Ücret

54. Abonelikler aboneliğin gerçekleştirildiği platformda belirtilen ücret ve kapsamda sunulmaktadır.
55. Abonelik ücreti aylık olarak Kullanıcı’nın belirttiği ödeme yöntemiyle otomatik olarak alınmaktadır. Kullanıcı aboneliğini sonlandırmadığı sürece kullanıcının abone oluşunun ay dönümlerinde aboneliği aylık ücret karşılığında yenilecektir.
56. Websitesi abonelik ücreti mevcut eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar Kullanıcı’nın aboneliğe başladığı tarihte kabul ettiği miktarda devam eder. Abonelik ücreti yeni eğitim ve öğretim yılının Eylül ayı itibarıyla yeni ücretler üzerinden güncellenir.
57. Websitesi üzerinden başlatılan abonelik paketinin farklı bir ücretli abonelik paketiyle değiştirilmesi durumunda, mevcut soru sorma hakları bir sonraki pakete devreder ancak devreden soru adedi bir önceki paketin bitiş süresine kadar geçerlidir.
58. Çözelim Kanka Hizmetinin kullanılmasından kaynaklanan tüm veri ücretlerinden Kullanıcı sorumludur. Çözelim Kanka Hizmetlerinin Kullanıcı dışındaki kimseler tarafından kullanılması yasak olup, bunların her ne şekilde ve surette olursa olsun başkaları tarafından kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.
59. 360 Eğitim, yegâne takdir yetkisi altında Çözelim Kanka Hizmetinin veya 360 Eğitim tarafından sunulan diğer hizmetlerin herhangi veya tüm yönleri için masrafları tesis etme, kaldırma ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar. 360 Eğitim paket ve/veya abonelik fiyatlarında herhangi bir zaman diliminde değişiklik yapabilir. Bu değişikliklerden geçmiş paket ve/veya abonelik alımları olumlu veya olumsuz etkilenmez. Ek olarak, belirli coğrafi alanlarda ve derslerde uygulanan masrafların, Çözelim Kanka Hizmetinin yüksek talep dönemlerinde önemli ölçüde artabileceği taraflarca kabul edilmiş ve mutabık kalınmıştır. 360 Eğitim, Kullanıcının bilgisi dâhilinde olsa dahi Hesabı altında oluşan Kullanıcının sorumlu olacağı masraflar veya bunlarla ilgili miktarlar, uygulanabilecek masraflar hakkında Kullanıcıyı bilgilendirmek için makul çabayı gösterir. 360 Eğitim zaman zaman aynı veya benzer Çözelim Kanka Hizmetleri için, promosyon teklifleri ve indirimlerle farklı masraflarla sonuçlanabilecek fırsatları belirli Kullanıcılara sağlar ve Kullanıcıya sunulduğu sürece, hizmetlerin kullanımı ya da Kullanıcıya uygulanan masrafların üzerinde hiç bir etkisi olmadan bu tip promosyon teklifleri ve indirimleri Kullanıcı kabul etmiş olur.
60. Kullanıcı, promosyonların (i) hedef kitle ve amaç için ve yasal bir şekilde kullanılması gerektiğini; (ii) açıkça 360 Eğitim tarafından izin verilmediği sürece, çoğaltılamayacağını, satılamayacağını veya herhangi bir şekilde aktarılamayacağını veya genel kamuya açık olmayacağını; (iii) 360 Eğitim yükümlülük altına girmeden herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda 360 Eğitim tarafından devre dışı bırakılmış olabileceğini; (iv) 360 Eğitim’in belli Promosyon Kodu için tesis ettiği belirli şartlara uygun olarak kullanılabileceğini (v) nakit için geçerli olmadığını ve (vi) kullanımdan önce sona erebileceğini kabul eder. 360 Eğitim, Kullanıcının veya diğer bir Kullanıcının Promosyon kullanımında, promosyon kullanımı veya amortismanında yanlışlık, hile, yasadışı durum tespit eder veya promosyon koşullarının ve bu koşulların ihlaline inanır veya karar verirse kredileri ya da diğer özellikleri veya faydaları kısıtlama veya indirim yapma hakkını saklı tutar.
61. Dönemsel olarak Çözelim Kanka Hizmetine yeni üye olmuş kullanıcılara ücretsiz soru hakkı tanınabilir. 360 Eğitim’in, tanınan bu hakkı mevcut Kullanıcılara da yansıtma yükümlülüğü yoktur. Dönemsel olarak Çözelim Kanka Hizmeti Kullanıcılarının arkadaşlarını davet etmeleri ve davet edilen her arkadaşın Çözelim Kanka Hizmetine üye olması sonucunda ücretsiz soru hakkı davet edilen Kullanıcıya tanınabilir. Arkadaşları davet etme karşılığı hak kazanılacak promosyonlar yalnızca Çözelim Kanka Hizmetinde SMS üzerinden yapılan davetler için geçerlidir ve 50 soru hakkıyla sınırlıdır. Dönemlik kampanyalardan geçmişte satın alınan paketlerle faydalanılamaz.
62. Hizmetleri kullanmak için gerekli veri ağ erişimini elde etmek Kullanıcının sorumluluğu altındadır. Mobil ağ verileri ve mesajlaşma oranları ve ücretleri Çözelim Kanka Hizmetlerine kablosuz özellikli cihazların kullanımı veya erişimi ile uygulanabilir. Çözelim Kanka Hizmetlerine ve ilaveten güncellemelere erişim ve kullanım için uyumlu donanım veya cihazların edinilmesi ve güncellenmesi Kullanıcının sorumluğu altındadır. 360 Eğitim, Çözelim Kanka Hizmetlerinin veya bunun herhangi bir kısmının, herhangi bir donanım veya cihazda çalışacağını garanti etmez. Ek olarak Çözelim Kanka Hizmetleri internet veya elektronik haberleşmelerin kullanımından doğabilecek arızalara ve gecikmelere tabi olabilir. 360 Eğitim söz konusu nedenlerle yaşanan gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.
63. 360 Eğitim’in kontrolü dışında, internet sağlayıcısı veya diğer teknik sebeplerle Çözelim Kanka Hizmeti’ne erişiminde aksaklıklar olması halinde, 360 Eğitim en kısa sürede söz konusu aksaklıkları çözmeyi hedeflemektedir, ancak bu sebeplerle Çözelim Kanka Hizmetlerine erişimin aksaması nedeniyle 360 Eğitim’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını Kullanıcı kabul eder.

Hizmetin Sonlandırılması ve Fesih

64. 360 Eğitim, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Çözelim Kanka Hizmetini sonlandırma, erişimi değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Çözelim Kanka Hizmetinin sonlandırılması durumunda 360 Eğitim’in sorumluluğu Kullanıcının paketinde kullanmadığı miktarla sınırlı olduğu, başkaca hiç bir hukuki, mali ve cezai sorumluluğu olmadığı Kullanıcı tarafından kabul ve ikrar olunmuştur.
65. Kullanıcı, Hesabını sonlandırmak istediği takdirde, Çözelim Kanka Hizmetine giriş yapıp ayarlar ekranından “Problem Bildir” seçeneğinden veya destek@Çözelim Kanka app.com adresine talebini açıklayan bir e-posta atarak Çözelim Kanka Hizmeti Hesabını sonlandırabilir. Çözelim Kanka Hizmetine erişimin sonlandırılması, fotoğraflara, yorumlara, sorulara iletilen cevaplara ve diğer verilere Kullanıcının Hesabı üzerinden erişimin kapatılması anlamına gelmektedir, ancak bu bilgiler ve veriler Çözelim Kanka Hizmetinde kalmaya, ileride farklı hizmetler için Kullanıcı kimliğini açığa çıkartmayacak şekilde kullanılmaya ve görünmeye devam edebilir.
66. Sözleşmenin herhangi bir veya birden fazla hükmünün hükmünün ihlali, 360 Eğitim’in tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı Hesabının kapatılmasıyla sonuçlanabilir. Kullanıcının, Çözelim Kanka Hizmetinde paylaştığı İçeriklerin 360 Eğitim’in sorumluluğunda olmadığını ve olamayacağını ve Çözelim Kanka Hizmetini kullanırken karşı karşıya kalabilecek risklerin tamamen Kullanıcının sorumluluğunda olduğunu Kullanıcı kabul eder. Kullanıcının, işbu Sözleşmenin özünü veya metnini herhangi bir şekilde ihlal etmesi ya da 360 Eğitim’i bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakması durumunda, 360 Eğitim, Çözelim Kanka Hizmetini Kullanıcıya sunmaya kısmi olarak ya da bütünüyle son verebilir.
67. Hesap kapatıldıktan sonra, işbu Sözleşmede verilen tüm hakların geçerliliği derhal sona erer.
68. 360 Eğitim’in herhangi birinin Çözelim Kanka Hizmetine erişmesini istediği zaman reddetme hakkı saklıdır.

Sözleşmenin İhlali

69. 360 Eğitim, Kullanıcının işbu Sözleşmenin herhangi bir veya birden fazla hükmünü ihlal ettiğini tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlediğinde, İçerikleri veya İçeriklerin bulunduğu Hesapları kaldırabilir, düzenleyebilir, engelleyebilir ve/veya izleyebilir, 360 Eğitim’in bu yönde herhangi bir yükümlülüğü olmadığını, Kullanıcı kabul eder. Kullanıcının ihlali sonucu 360 Eğitim’in ve/veya üçüncü şahısların zarara uğraması halinde Kullanıcı, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve zararı da tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Sorumluluk

70. 360 Eğitim Eğitmenlerin uygunluk, doğruluk veya yetkinliğini garanti etmez. Eğitmenlerin Kullanıcının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacağını belirlemek yalnızca Kullanıcının sorumluluğu altındadır. 360 Eğitim Kullanıcılar ve Eğitmenler arasındaki uyuşmazlıklara dahil olmayacaktır. Çözelim Kanka Hizmetini kullanarak üçüncü şahıs tedarikçilerini kapsayan potansiyel güvensizlik, saldırı, küçüklere zararlı olması, veya başka bir şekilde Eğitmenler tarafından hizmetler kullanılarak düzenlenen veya planlanan durumların riski ve takdiri Kullanıcıya ait olmak üzere Kullanıcı tarafından kabul edilmiştir. 360 Eğitim’in Eğitmenler ve Kullanıcılar arasındaki ilişkilere veya işlemlere bağlı veya mütevellit durumlarla ilgili sorumluluğu bulunmaz.
71. Kullanıcının Çözelim Kanka Hizmetinin diğer Kullanıcılarıyla çevrimiçi veya çevrimdışı etkileşimleri tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, 360 Eğitim’in Kullanıcıların davranışlarından sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul eder. 360 Eğitim’in Kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıkları izleme veya bunlara müdahale etme hakkı saklıdır, ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, İçerikleri veya her türlü kişisel ya da diğer bilgileri gönderirken, başkalarıyla etkileşimde bulunurken sağduyulu ve özenli davranmalıdır.
72. Çözelim Kanka Hizmetinden alınan iletişimlerden üçüncü taraf internet sitelerine veya özelliklerine bağlantılar verilebilir. Çözelim Kanka Hizmetindeki görüntülerde veya yorumlarda da üçüncü taraf internet sitelerine veya özelliklerine bağlantılar bulunabilir. Çözelim Kanka Hizmetindeki işlevler Çözelim Kanka Hizmetiyle üçüncü taraf internet siteleri veya özellikleri arasında etkileşimler olmasına izin verebilir. Buna Çözelim Kanka Hizmetini ve Çözelim Kanka Hizmetindeki Kullanıcı Hesabını üçüncü taraf internet sitelerine veya özelliklerine bağlayan uygulamalar dâhildir. Örneğin, Çözelim Kanka Hizmetinde bulunan bir özellik, Kullanıcının Çözelim Kanka Hizmetinden İçerik paylaşmasına veya İçerikleri bir üçüncü tarafla paylaşmasına olanak sağlayabilir ve bunlar söz konusu üçüncü tarafın hizmetinde veya uygulamasında herkese açık olarak paylaşılabilir. Bu işlevi kullanmak için genellikle Kullanıcının Hesabına üçüncü taraf hizmetinden giriş yapması gerekir ve bu işlemi yaparken karşı karşıya kalınabilecek riskler tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. 360 Eğitim’in bu üçüncü taraf internet hizmetleri veya içerikleri üzerinde kontrolü yoktur. Kullanıcı, 360 Eğitim’in bu tür üçüncü taraf hizmetlerinden veya özelliklerinden hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını açıkça kabul eder. Çözelim Kanka Hizmeti aracılığıyla bulunan üçüncü taraflarla aradaki iletişim ve ticari işlemler tamamen Kullanıcı ile üçüncü tarafın arasındadır. Kullanıcı, Çözelim Kanka Hizmetini veya Çözelim Kanka Hizmetindeki Hesabı üçüncü taraf hizmetleriyle bağlayan uygulamaları (her biri “Uygulama” olarak anılır), tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve karşı karşıya kalabileceği risklerin tüm sorumluluğunu alarak kullanmayı seçebilir ve söz konusu Uygulama Çözelim Kanka Hizmetindeki Kullanıcı Hesabıyla etkileşimde bulunabilir, bağlantı kurabilir veya Hesap bilgilerini toplayabilir ve/veya alabilir. Kullanıcı, bu tür Uygulamaları kullanarak, aşağıdakileri kabul etmiş olur: (i) Bilgi paylaşmak için bir Uygulama kullanılırsa, Çözelim Kanka Hizmetindeki Hesapla ilgili bilgiler paylaşılabilir, (ii) bir Uygulamanın kullanılması, kimliği belirleyen bilgilerin, 360 Eğitim bu bilgileri sağlamamış olsa bile, herkese açık biçimde ifşa edilmesine ve/veya Kullanıcı ile ilişkilendirilmesine neden olabilir ve (iii) bir Uygulamanın kullanılması tamamen Kullanıcının tercihinize bağlıdır ve bundan kaynaklanabilecek riskler tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır ve Kullanıcının 360 Eğitim’i Uygulamaya ilişkin hareketlerden doğacak zararlara karşı tazmin etmesi gerekebilir.
73. 360 Eğitim’in amacı Çözelim Kanka Hizmetinin olabildiğince kullanılabilir olmasını sağlamak olsa da, programlanmış bakım veya yükseltme, acil durum onarımları veya telekomünikasyon bağlantılarının ve/veya ekipmanlarının arızalanması nedenleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Çözelim Kanka Hizmeti kesintiye uğrayabilir. Ayrıca 360 Eğitim’in önceden bildirimde bulunmaksızın Çözelim Kanka Hizmetindeki her türlü içeriği herhangi bir nedenle kaldırma hakkı saklıdır. Çözelim Kanka Hizmetinden kaldırılan içerikler, bazı yasal yükümlülüklere uymak amacı dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla 360 Eğitim tarafından depolanmaya devam edebilir. Buna bağlı olarak 360 Eğitim, Kullanıcıya kendi İçeriklerini yedeklemesini tavsiye eder. Başka bir deyişle, Çözelim Kanka Hizmeti bir yedekleme hizmeti değildir ve Çözelim Kanka Hizmetinden İçerikleri yedeklemesi veya depolaması beklenemez. Çözelim Kanka Hizmetlerinin değiştirilmesi, durdurulması ve sonlandırılması veya İçeriklerin kaybedilmesi durumunda 360 Eğitim’in Kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, ayrıca İnternetin güvenlik ihlallerine tabi olabileceğini ve İçerik veya başka bilgileri göndermenin güvenli olmayabileceğini de kabul eder.

Garanti Reddi

74. 360 Eğitim İçerikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Çözelim Kanka Hizmeti “olduğu gibi” ve “tüm hatalarıyla” sunulmaktadır. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, 360 Eğitim Taraflarından hiçbiri, (a) Çözelim Kanka Hizmeti, (b) 360 Eğitim İçerikleri, (c) Kullanici İçerikleri veya (d) 360 Eğitim’e veya Çözelim Kanka Hizmeti aracılığıyla bilgi aktarılmasına ilişkin güvenlik ile ilgili olarak açık veya zımni hiçbir beyan veya garanti veya destek vermemektedir. Ayrıca 360 Eğitim Tarafları işbu sözleşmede, pazarlanabilirlik, özel bir amaca uygun bulunma, ihlal etmeme, zapta karşı teminat, özel, ticaret, müdahalesiz kullanım, sistem entegrasyonu ve bilgisayar virüsü içermeme garantileri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla açık veya zımni her tür garantiyi reddetmektedir.
75. 360 Eğitim Tarafları, Çözelim Kanka Hizmetinin hatasız veya kesintisiz çalışacağını, kusurların düzeltileceğini veya Çözelim Kanka Hizmetini sunan Çözelim Kanka Hizmeti veya sunucusunun virüsler dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, zararlı bileşenler içermediğini beyan veya garanti etmez. 360 Eğitim Tarafları, Çözelim Kanka Hizmetinde bulunan bilgilerin (talimatlar dâhil) doğru, eksiksiz veya kullanışlı olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz ve garanti vermez. Kullanıcı, Çözelim Kanka Hizmetinin kullanılmasından kaynaklanan risklerin kendisinin sorumluluğunda olduğunu kabul eder. 360 Eğitim Tarafları, Çözelim Kanka Hizmetinin kullanılmasının herhangi bir yargı bölgesinde yasal olduğu garantisini vermez ve 360 Eğitim Tarafları bu tür garantileri özellikle reddeder.
76. Kullanıcı, Çözelim Kanka Hizmetine erişerek veya Çözelim Kanka Hizmetini kullanarak, Çözelim Kanka Hizmetine eriştiği veya Çözelim Kanka Hizmetini kullandığı tüm yargı bölgelerinde Çözelim Kanka Hizmeti vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin yasalara uygun olduğunu beyan ve garanti eder.
77. 360 Eğitim Tarafları İçerikleri desteklemez ve İçeriklere dayanan veya İçeriklerden kaynaklanan hiçbir kayıp, hasar (gerçek, sonuç olarak ortaya çıkan, cezai veya diğer her türlü), tazminat, yükümlülük veya diğer her tür sebepten doğan sorumluluk veya yükümlülükleri özellikle reddeder.

Sorumluluğun Sınırlandırılması; Feragatname

78. 360 Eğitim’in hiçbir koşulda Kullanıcıya karşı doğrudan veya dolaylı olarak (a) Çözelim Kanka Hizmeti; (b) 360 Eğitim İçerikleri; (c) Kullanıcı İçerikleri; (d) Çözelim Kanka Hizmetinin kullanılması, kullanılmaması veya Çözelim Kanka Hizmetinin performansı; (e) 360 Eğitim Taraflarının veya emniyet birimlerinin Kullanıcının veya başka bir tarafın Çözelim Kanka Hizmetini kullanmasına ilişkin olarak yürüttüğü bir soruşturmayla bağlantılı her tür dava; (f) telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hak sahipleriyle bağlantılı her tür dava; (g) Çözelim Kanka Hizmetinin çalışmasındaki her tür hata veya kusur veya (h) herhangi bir Kullanıcının bilgisayarı, mobil cihazı veya diğer ekipman veya teknolojisinde meydana gelen kar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, işin durması, sonuçlarda hata veya bilgisayar arızası veya hatalı çalışması dahil, ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir güvenlik ihlalinden veya herhangi bir virüs, böcek, kurcalama, sahtekarlık, hata, kusur, kesinti, arıza, çalışma veya aktarma gecikmeleri, bilgisayar hattı veya ağ arızaları veya diğer her türlü teknik hatadan veya diğer hatalı çalışmalardan kaynaklanan her tür hasar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bunlarla ilgili olan hiçbir kayıp veya hasar için yükümlülüğü yoktur.
79. 360 Eğitim’in hareketleri veya kusurlarından kaynaklanan hasar veye kayıp olması halinde, varsa, Kullanıcının uğradığı zararın telafi edilemeyeceğini veya 360 Eğitim Taraflarına ait veya onlar tarafindan kontrol edilen hiçbir internet sitesi, uygulama, hizmet, mülkiyet, ürün veya diğer içerikten faydalanmayı engelleyen bir mahkeme emri almaya hak kazanma için yeterli olmadığını ve 360 Eğitim Taraflarına ait veya onlar tarafından kontrol edilen hiçbir internet sitesi, uygulama, mülkiyet, ürün, hizmet veya diğer içeriğin geliştirilmesini, üretimini, dağıtımını, reklamının yapılmasını, gösterilmesini veya bunlardan faydalanmayı engelleme veya kısıtlama hakkının olmayacağını Kullanıcı kabul eder.
80. Üçüncü şahıslara ait faaliyetler, içerik, bilgi veya verilerden 360 Eğitim sorumlu değildir. Kullanıcı, 360 Eğitim’i, direktörlerini, çalışanlarını ve aracılarını, bilinen veya bilinmeyen, herhangi bir üçüncü şahsa karşı açmış olduğu bir dava konusundan doğan veya bu tür bir dava konusuyla ilişkili herhangi bir talepten ve hasardan ibra ettiğini kabul eder.

Tazminat

81. Kullanıcı (i) Kullanıcı İçeriği veya Hizmet kullanımına erişimi; (ii) Bu Sözleşmenin ihlali veya iddia edilen ihlali; (iii) fikri mülkiyet hakları, kişilik, gizlilik veya mülkiyet hakları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir üçüncü şahsın hakkının ihlali; (iv) her tür düzenleyici, idari ve yasama kurumu dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her tür hükümet ve hükümet benzeri kurumun herhangi bir kanun, kural, düzenleme, yasa, tüzük, hüküm veya talimatını ihlali veya (v) Kullanıcı tarafından verilen herhangi bir yalan beyan ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir davranışı nedeniyle veya bununla ilişkili olarak 360 Eğitim’in karşı karşıya kalabileceği her türlü tazminat ve taleplere karşı 360 Eğitim’i tazmin edeceğini kabul eder. Böyle bir talep karşısında, Kullanıcı, 360 Eğitim’i savunacağını (360 Eğitim’in talebi üzerine), beri kılacağını ve yukarıdakilerden herhangi birine bağlı olarak (Çözelim Kanka Hizmetinde doğrudan Kullancının gerçekleştirdiği hareketler veya Kullanıcı adına gerçekleştirilen hareketler dahil) meydana gelen veya bunlarla başka bir şekilde ilişkili olabilecek her tür makul avukatlık ücretleri ve maliyetleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, oluşabilecek her tür tazminat, yükümlülük, hasar, kayıp, masrafı tazmin edeceğini kabul eder.
82. Kullanıcı, her türlü iddianın savunmasında 360 Eğitim’in talep ettiği şekilde işbirliği yapmayı taahhüt eder. 360 Eğitim, Kullanıcının tazmin etmesine tabi olan her tür konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü yürütme hakkını saklı tutar ve Kullanıcı da önceden 360 Eğitim’den yazılı izin almadan hiçbir tazminat talebini karara bağlamayacağını kabul eder.

Hak Taleplerinde Zaman Sınırlaması

83. Kullanıcı, 360 Eğitim’le arasındaki ilişkiden kaynaklanan her tür hak talebinin, ortaya çıktığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılması gerektiğini, aksi takdirde hak talebini kanunen yapamayacağını kabul eder.

Geçerli Yasa ve Yargılama Yeri

84. İşbu Kullanım Koşullarıın, milletlerarası hukuk prensipleri dikkate alınmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yönetileceği, yorumlanacağı ve sonuçlandırılacağı, 360 Eğitim’in her türlü kayıtlarnın 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 222. Maddesi anlamında kesin delil teşkil edeceği, her türlü uyuşmazlık ve ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağı taraflarca beyan ve kabul edilmiştir. Ç